Učenje tujih jezikov

Učenje tujih jezikov

Naše metode poučevanja angleškega jezika Med pregledovanjem slikanic, v katerih so pod slikami tudi angleški izrazi, večkrat izgovorimo besede za predmete na slikah. Otroka spodbujamo, da ponavlja za nami. Med risanjem otroku povemo angleško besedo za predmet, ki ga riše. Večkratno poslušanje in ponavljanje kratkih…
Pesmice

Pesmice

Pesmi se uporabljajo vsakodnevno ob prehodu od ene k drugi dejavnosti. Vzgojitelju ni potrebno posebej razlagati, kaj želi doseči ali kaj dela, preprosto začne peti. Čez kakšen dan, se mu bodo otroci pridružili tako s petje kot tudi s posnemanjem oz. ravnanjem v tistem, kar…
Prostor zase

Prostor zase

Bralni kotiček Vzgojitelj omogoči otrok pozitiven odnos do knjig, če tudi sam pogosto posega po njih, za svoje lastno branje ali branje otrokom. S svojim zgledom pokaže na vrednoto branja. Vzgojitelj poskrbi za primeren izbor knjig, ki širijo otrokovo obzorje in mu nudijo zglede etičnih…
Odnos do stvari

Odnos do stvari

Čiščenje oken Čiščenja oken se radi lotijo otroci od 18 mesecev starosti dalje. Pri tem spoznavajo vrednote kot so sodelovanje, pomoč, spoštovanje, samostojnost in skrb za okolje. Otroci so ponosni, če lahko pomagajo vzgojiteljici ali mami, če lahko ponovijo gibe, s katerimi odrasli čistijo okna.…
Odnos do okolja

Odnos do okolja

Ločevanje odpadkov Ko otroke učimo ločevanja odpadkov, jim pri tem posredujemo vrednote kot so spoštovanje, skrb in odgovornost. Za ločevanje potrebujemo 5 košev in sicer za: papir, biološke odpadke, embalažo, steklo in preostale odpadke. Na koših so napisi s sliko. Vajo predvsem v vrtcu večkrat…
Odnos do drugih

Odnos do drugih

Pomoč in branje manjšim otrokom pred počitkom Počitek spada med osnovne fiziološke potrebe, prispeva k umiritvi otroka in utrjuje možganske povezave. Razvija tudi pomembne vrednote: otrok se nauči prisluhniti potrebam sebe in drugih in razvija sodelovanje, strpnost in spoštovanje do tistih, ki potrebujejo počitek. V…
Odnos do sebe

Odnos do sebe

Higiena Morda na prvi pogled človeku ni čisto jasno, kako naj bi higiena razvijala vrednote, vendar ima lahko ta dejavnost vsestranski vpliv na samostojnost in samozavest otroka, na njegovo odgovornost do sebe in drugih ter na skrb zase. Otrok se ob uvajanju v higieno tudi…
Posredovanje vrednot predšolskim otrokom

Posredovanje vrednot predšolskim otrokom

Posredovanje vrednot predšolskim otrokom je ena najpomembnejših dejavnosti vsake vzgoje. Naše online usposabljanje temelji na priročniku Vrednote za predšolske otroke, oboje pa je bilo izvedeno v okviru projekta Erasmus+: Etične vrednote za predšolske otroke. Online usposabljanje predstavlja konkretne primere dejavnosti, s katerimi lahko pri otrocih…