Pomen vrtca

Vrtec z diplomiranimi vzgojiteljicami ima veliko prednosti pred drugimi oblikami varstva, saj strokovni kadri z uveljavljenimi metodami poskrbijo, da otroci razvijajo:

 • sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
 • sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • radovednost, raziskovalnega duha, domišljijo in intuicijo ter neodvisno mišljenje,
 • jezikovne sposobnosti v slovenskem in tujem jeziku in sicer govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • doživljanje umetnosti in umetniško izražanje,
 • pridobivanje znanja iz različnih področij znanosti in z vidika vsakdanjega življenja,
 • sposobnosti gibanja,
 • samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
 • Način dela

  Proces vzgoje in izobraževanja pojmujemo kot celostno dogajanje, v katerega vključujemo starše, vzgojitelje in širše okolje. V vseh dejavnostih spodbujamo otroke k samostojnemu reševanju izzivov in k samostojnosti pri dejavnostih, za katere so že zreli, npr. oblačenje ali prehranjevanje. Vzgojiteljice komunicirajo z otroki prijazno, jasno, konkretno in spodbujajo otroke k razvijanju svojih sposobnosti in pozitivnega pogleda na svet. Trudijo se za zavestno oblikovanje dobrih navad in vrednot.

  Dejavnosti in način dela se ponavljajo oziroma izvajajo v enakih časovnih in prostorskih pogojih. To daje otrokom občutek varnosti in jim omogoča sodelovanje na tistih področjih, kjer to zmorejo. Vsakega otroka obravnavamo individualno in pristop do otroka prilagodimo dejanskim značilnostim in sposobnostim otroka. Letni delovni načrt in pristop do posameznih otrok prilagajamo starosti in sposobnosti otrok in ne oddelku.

  Za otroke je pomembno, da redno hodijo v vrtec. Celotno življenje vrtca temelji na harmoničnem ritmu in ponavljanju ter zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti. Če je otrok pogosto odsoten, mu to otežuje povezavo z dogajanjem v skupini. Otroku je tudi v pomoč, če pride vsak dan ob enakem času. Tako se lažje vključi v samo dejavnost in celotno socialno dogajanje.

  Z vključitvijo v vrtec je otrok izpostavljen raznim obolenjem, nalezljivim otroškim boleznim in virozam. Bolan otrok naj ostane doma, ker lahko širi bolezen in okuži svoje vrstnike in ker potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno nego. Znaki, ki starše opozorijo, da njihov otrok potrebuje domačo nego, so: povišana telesna temperatura, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestan jok, bruhanje, driska, izpuščaj, močno kašljanje, bolečine v žrelu, otekle bezgavke, izcedek iz nosa, jemanje antibiotikov, gnojno vnetje oči, itd. V kolikor vzgojiteljica presodi, da se otrok zaradi slabega zdravstvenega stanja ne more vključiti v pedagoški proces, ne sprejme otroka v oddelek oziroma pokliče starše, da ga odpeljejo domov. Otrok ima pravico do počitka in individualne nege v ustreznem okolju, dokler znaki obolenja ne izginejo.

  Igrače redno čistimo in po potrebi tudi razkužujemo, uporabljamo papirnate robčke in brisače za roke, tekoče milo in podloge za enkratno uporabo za previjanje otrok. Ob pojavu nalezljivih bolezni in viroz prostore in opremo razkužimo in očistimo in zamenjamo vso posteljnino. Zaposleni upoštevamo navodila zdravstveno higienskega režima za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni, opravljamo redne zdravniške preglede in vodimo ustrezno dokumentacijo v skladu s predpisi. Dosledno izvajamo higienska načela in umivanje rok ter ostale zaščitne ukrepe.

  Otrokom omogočimo vsakodnevno bivanje na svežem zraku ter skrbimo, da so oblečeni v topla in suha oblačila. Prehrana vsebuje pet obrokov iz kvalitetnih živil (veliko sveže zelenjave in sadja, zelo malo sladkarij ipd). Kosila za naš vrtec dobavlja zunanji dobavitelj (bližnji vrtec). Po potrebi oziroma želji staršev lahko otrokom zagotovimo tudi dietno prehrano.

  Prostore pogosto prezračujemo (v času, ko otroci niso v prostoru). Vzgojitelji navajajo otroke na umivanje rok, brisanje, čistočo na stranišču, čiščenje zobkov, oblačenje itd. Vse te dejavnosti dosledno spremljajo vzgojiteljice in pomočnice ter otrokom pomagajo in jih spodbujajo s pesmicami in zgodbami. Otroci po kosilu počivajo, dolžino počitka določi vzgojiteljica v skladu s potrebami posameznega otroka in po dogovoru s starši. Vzgojiteljica umiri otroke s pripovedovanjem pravljic ali petjem.

  Vzgojiteljice in ostali delavci vrtca se poglobljeno pripravljajo za pedagoško delo z otroki. Priprave zajemajo izbor in učenje pravljic, pripravo lutkovnih igric, sestavljanje rajalnih iger, prstnih iger, ritmičnih iger, pripravo praznovanj in rojstnih dni, priprave pedagoških vsebin, izdelovanje in popravljanje igrač, nabava materiala za pedagoško delo, čiščenje, razkuževanje in preurejanje prostorov.

  V vrtcu si prizadevamo, da otrok odkriva svet z lastno dejavnostjo in ne preko televizije in drugih elektronskih medijev, ki jih otrok pasivno sprejema in ki lahko vodijo k odvisnosti od medijev, duševni pasivnosti in potrošništvu.

  Starši so odgovorni za otroka do trenutka, ko ga zjutraj osebno predajo vzgojiteljici in od trenutka, ko popoldne vzgojiteljica otroka preda staršem. Če starši po otroka ne morejo priti osebno, lahko pošljejo drugo odraslo osebo, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom staršev. Starši in otroci naj ne prinašajo v vrtec nakita, ur, osebnih predmetov, sladkarij in igrač itd. Za takšne stvari vrtec ne more odgovarjati. Pri praznovanjih, izletih in drugih prireditvah, ki potekajo ob prisotnosti staršev, so starši odgovorni za varnost svojega otroka.

  Otroci imajo pravico do spoštovanja osebnega dostojanstva kot enkratnega bitja, do enakih možnosti in optimalnega razvoja ne glede na spol, narodnost, raso, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved itd., do varnega, zdravega in razumevajočega okolja, strokovnega dela in ravnanja, ki upošteva značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju, do igre (saj je igra zanje to, kar je za šolskega otroka učenje in za odraslega delo) in do doživljanje resničnih človeških kvalitet, ki mu jih posredujejo odrasli kot vzor.

  Starši imajo pravico do spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot glavnih nosilcev odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj, svobodnega odločanja o vpisu otroka v vrtec, s čimer uresničujejo svojo pravico do izbire vzgoje, obveščenosti o programu in delovanju vrtca, aktivnega sodelovanja pri dejavnostih, ki jih predlaga vrtec, obveščenosti o otrokovem počutju in razvoju in strokovne pomoči pri vzgoji otroka.

  Starši imajo naslednje obveznosti: seznanitev z življenjem vrtca in organizacijo dela, sodelovanje z vzgojiteljicami v korist otrok, javljanje odsotnosti, obveščanje o pomembnih spremembah pri otroku oziroma v družini, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka in da poskrbijo za to, da se otrok pozdravi do konca svoje bolezni doma, redno izpolnjevanje finančnih obveznosti do vrtca, upoštevanje strokovnih odločitev vzgojiteljice in dogovorjenega reda ter obnašanja v prostorih vrtca.