Vrednote

Spoštovanje potreb otroka

Delo v vrtcu je organizirano tako, da kar najbolj upoštevamo potrebe in razvojne značilnosti otrok, njihovo učenje in prijetno počutje.

Sodelovanje s starši

Starši so najpomembnejši za otrokovo vzgojo, zato si želimo pridobiti njihovo sodelovanje.

Kar največjo pozornost posvečamo vključevanju otrok v vrtec, saj je to pomemben dogodek. Pred vstopom otroka v vrtec se s starši pogovorimo o značilnostih otroka in jih spodbujamo, da se vključijo v uvajanje otroka v vrtec. S starši se pogovorimo o zdravstvenih in drugih posebnostih otrok in tako varujemo otrokovo zdravje in dobro počutje.

S starši sodelujemo tudi na naslednje načine:

 • starše obveščamo o njihovem otroku,
 • organiziramo pogovore s starši o otroku,
 • staršem predstavljamo dejavnosti otrok v vrtcu,
 • organiziramo roditeljske sestanke,
 • organiziramo predavanja za starše, ki jih vodijo priznani pedagogi in drugi strokovnjaki,
 • organiziramo prostovoljno delo staršev vrtcu (branje pravljic, predstavljanje potovanj, spremljanje otrok na izletih itd.).
 • Razvoj znanja in dobri odnosi med zaposlenimi

  Vsi zaposleni se zavedamo, da bomo lahko dobro opravljali svoje delo predvsem, če bomo vzdrževali med seboj dobre in poštene odnose se neprestano izobraževali. Zaposleni skrbimo za svoj razvoj tako, da se vključujemo v nove oblike izobraževanja, spremljamo najnovejšo strokovno literaturo in se povezujemo v slovenske in mednarodne projekte.

  Poslanstvo

 • Spodbujamo opazovanje in raziskovanje, domišljijo in ustvarjalnost otrok tako, da jim dajemo priložnosti za pridobivanje novih izkušenj in odkrivanje okolja, ki nas obdaja. Otrokom nudimo prijetno, sproščeno vzdušje ter veliko priložnosti za ustvarjalno raziskovanje tako v vrtcu, kakor tudi v okolju in v naravi.
 • Spodbujamo otrokov razvoj na jezikovnem področju. Z otroci se veliko pogovarjamo, jih poslušamo, jim beremo, jih spodbujamo k ustvarjanju lastnih zgodb. Zgodaj začnemo razvijati otrokovo izražanje in razumevanje tujih jezikov.
 • Spodbujamo otrokov socialni razvoj in s tem prispevamo k njegovemu samozaupanju in sposobnosti vzdrževanja dobrih odnosov z okoljem. Ob druženju z vrstniki, vzgojitelji, starši in drugimi, jih učimo primernih oblik vedenja, reševanja nalog in težav.
 • Pri otroku razvijamo občutek za sodelovanje in vedenje v skupini. Vsakodnevne socialne in druge situacije uporabimo kot učne situacije in priložnosti za reševanje težav in konfliktov.
 • Skrbimo za prijetno vzdušje v skupinah in postavljamo razvojno primerne omejitve ter pričakovanja do otroka. Razvijamo otrokovo poznavanje vrednot in se v ta namen tudi sami izobražujemo.
 • Vizija

  V vrtcu želimo vzgajati srečne in zdrave otroke, razvijati njihovo kreativnost in oblikovati okolje, v katerem bo vladalo razumevanje, strpnost in prijateljstvo. Otrokom bomo ponudili primerno urejen prostor in sredstva, ki jim bodo pomagala pri pridobivanju znanja. Pri tem bomo upoštevali otrokove interese in spodbujali njihovo razmišljanje. Uporabljali bomo take načine dela, ki prispevajo k individualnemu razvoju otrok, jim omogočali spoznavanje okolja in spodbujali njihovo neposrednost in izvirnost, še posebej pri likovnih, jezikovnih in literarnih dejavnostih.

  Starše bomo vključevali v partnerski odnos kot sodelavce v vzgojnem procesu, pri oblikovanju vsebin in s podporo izobraževanju.

  Zaposlenim bomo omogočali osebnostno in strokovno rast ter vključitev v mednarodno sodelovanje.

  Naša vizija je postati vrtec, v katerem se otroci, starši in vzgojitelji dobro počutijo, zato se bomo trudili za poštene in prijazne medsebojne odnose.

  Pomembni dokumenti